Złotówka za 50 groszy.

Analizy spółek z GPW i NewConnect. Blog giełdowy.

Insider trading

Do 2000 roku insider trading był w USA nie aż tak ściśle uregulowany, jak można by przypuszczać. Dopiero wtedy weszły przepisy, które zabraniały analitykom uzyskującym cenotwórcze informacje poufne (ang. material nonpublic information), selektywne wykorzystywanie i rozpowszechnianie ich. Natomiast, jak pisze Alice Schroeder w „The Snowball”, dopiero w 1942 roku Kongres zajął się w jakiejkolwiek mierze sprawą insider trading (SEC Rule 10b-5), ale ponieważ proceder ten był tak silnie zakorzeniony i traktowany jako naturalny na Wall Street, mocniejsze przepisy wykonawcze zostały wprowadzone dopiero w 1959 roku. W praktyce dopiero w latach 80 przepisy zabraniające insider trading zaczęły dotyczyć również osób, które nie były bezpośrednio pracownikami danej firmy, ale miały dostęp do informacji poufnych.

W latach 40 i 50 ten, kto miał dostęp do zarządów wiedział więcej i nie było w tym nic nieetycznego ani nielegalnego, że wykorzystywał to do zarabiania. Raj na ziemi.