Złotówka za 50 groszy.

Analizy spółek z GPW i NewConnect. Blog giełdowy.

Atlanta Poland — analiza wyników po IQ 2018

Atlanta importuje oraz sprzedaje bakalie wykorzystywane do produkcji wyrobów czekoladowych, słodyczy, ciastek oraz pieczywa. Do 2016 roku biznes kwitł dzięki współpracy z „Biedronką”, ale był mały kryzys jakościowy i po wypowiedzeniu umów przez „Biedronkę” krajowa sprzedaż spadła o połowę, a kurs jest ponad 40% niżej niż wtedy. Dostawy przejęło Helio, główny konkurent. Atlanta się pozbierała i w październiku 2016 znów otrzymała zielone światło na dostawy do marketu, ale zamówienia nie wróciły skokowo do poziomu sprzed kryzysu. Wyniki po I kwartale 2018 sugerują możliwy powrót do lepszych czasów.

Ponadto, w maju spółka zawarła przedwstępną umowę sprzedaży nieużywanych działek w Miszewku (koło Gdańska) za 13,3 mln zł. W II kwartale Atlanta pokaże dodatkowy jednorazowy zysk 5,9 mln na tej operacji. Nie wiadomo, co zrobi z gotówką. Prawdopodobna jest spłata zadłużenia, które jest na wysokim poziomie, ale komunikatów na razie brak.

Z działkami w Miszewku było historycznie dużo zamieszania. Najpierw były w nie do końca jasnych transakcjach kupowane od byłego Prezesa p. Dariusza Mazura (obecnie prokurent i największy akcjonariusz poprzez cypryjski podmiot). Później spółka nie mogła zdecydować się, czy rozbuduje zakład w Gdańsku czy postawi nowy w Miszewku.

Wyniki IQ 2018
Rok obrotowy jest przesunięty, więc oznaczenia kwartałów są inne niż w raportach finansowych (I kwartał 2018 to dla spółki III kwartał roku obrotowego 2017/2018).

Po słabym 2017 roku przyszła poprawa w pierwszym kwartale. Co szczególnie pozytywne, wróciły wyższe marże:

Niemniej trzeba pamiętać, że w tym roku Wielkanoc wypadła w I kwartale (w zeszłym roku był to II kwartał) — a to bardzo ważny okres dla spółki. Pomogły też dodatnie różnice kursowe. Największa poprawa jest w segmencie detalicznym:

Poprawiło się zarówno w kraju, jak i w eksporcie:

Podsumowanie
Atlanta znacznie poprawiła wyniki w IQ 2018, częściowo z powodu kalendarza Wielkanocnego w tym roku. Wycena majątkowa (C/WK) była niższa niż teraz tylko podczas kryzysu finansowego w 2009 roku. Po sprzedaży nieruchomości w Miszewku spółka pokaże dodatkowy zysk 5,9 mln i będzie miała spory nadmiar gotówki, który może wykorzystać np. do zmniejszenia zadłużenia (na razie jednak nie wiadomo, co zrobi z kasą). Rozliczenie transakcji dodatkowo zmniejszy C/WK do około 0,34 (teraz 0,37). W przypadku, gdyby II kwartał potwierdził wysokie marże i zyskowność, można by mówić o ciekawych perspektywach dla Atlanty. Trzeba pamiętać jednak o notowaniach dolara. W I kwartale pomogły spółce, ale od kwietnia dolar mocno drożeje. Spółka zabezpiecza się kontraktami forward, niemniej na koniec I kwartału nie raportowała żadnych otwartych pozycji. Trzeba też pamiętać, że zawieranie transakcji zabezpieczających często przynosi nieprzewidywalną zmienność, która utrudnia interpretację wyniku (przykłady: Orzeł Biały, CDRL).

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Udostępnij
Tweetnij
Udostępnij