Złotówka za 50 groszy.

Analizy spółek z GPW i NewConnect. Blog giełdowy.

Jak GetBack oszukiwał rynek?

Z komunikatu KNF:

Na podstawie dokumentacji uzyskanej w toku działań nadzorczych stwierdzono, że osoby z kierownictwa spółki GetBack SA przeprowadziły operacje prowadzące do uniknięcia konieczności wykonania wynikającej z obowiązujących przepisów MSR i ustawy o rachunkowości wyceny bilansowej części posiadanych przez grupę kapitałową GetBack SA pakietów wierzytelności. Przeprowadzenie tej wyceny prowadziłoby do obniżenia wartości przedmiotowych portfeli, czego skutkiem byłoby obniżenie wartości aktywów oraz wyniku finansowego Spółki i jej grupy kapitałowej w sprawozdaniach finansowych za okresy sprawozdawcze 2017 roku. Emitent przeprowadzał, przed końcem poszczególnych okresów sprawozdawczych operacje sprzedaży, których przedmiotem były portfele wierzytelności należące do jego grupy kapitałowej, z podmiotami nie wchodzącymi w skład grupy kapitałowej GetBack SA. Miało to na celu rozpoznanie w rachunku zysków i strat sprawozdań finansowych Spółki i jej grupy kapitałowej zysków z przeprowadzonych operacji sprzedaży, w miejsce strat które wynikłyby z wyceny bilansowej sprzedawanych portfeli wierzytelności. Następnie, przed końcem innego okresu sprawozdawczego sprzedane portfele, ze zmienionymi danymi identyfikacyjnymi były odkupywane zwrotnie przez podmioty z grupy kapitałowej Emitenta. Portfele te, jako nowo nabyte, wyceniane były według wartości wynikającej z ceny zakupu. Operacja taka pozwalała ponownie uniknąć wynikającej z przepisów o rachunkowości wyceny bilansowej tych portfeli, opartej na prognozach Emitenta w zakresie odzysków z poszczególnych wierzytelności.

Niestety operacje tego typu były i są stosowane również przez inne firmy. Często takie zabiegi dotyczą fikcyjnej redukcji zadłużenia. Mogą powodować b.duże zmiany wartości w bilansie na dzień jego sporządzania, podczas gdy faktyczna sytuacja spółki jest inna. Z punktu widzenia inwestora indywidualnego nie da się tego w żaden znany mi sposób wykryć.

2 Comments

 1. Analityk Fundamentalny

  „Niestety operacje tego typu były i są stosowane również przez inne firmy. Często takie zabiegi dotyczą fikcyjnej redukcji zadłużenia. Mogą powodować b.duże zmiany wartości w bilansie na dzień jego sporządzania, podczas gdy faktyczna sytuacja spółki jest inna. Z punktu widzenia inwestora indywidualnego nie da się tego w żaden znany mi sposób wykryć.”

  Jeśli tego typu operacje są stosowane przez inne spółki to oczywiście powinno to być karalne i KNF powinien się tym zajać asap. A audytorzy powinni za to odpowiedzieć. Masz rację, że inwestor indywidualny tego nie wykryje, nawet ośmielam się postawić tezę, że duży instytucjonalny również – nie ten poziom szczegółów (chyba, że ma kogoś w RN a poziom wartościowy zawieranych umów (kupna/sprzedaży) do zaakceptowania przez RN jest bardzo niski – ale wtedy to niestety mocno może utrudnić pracę operacyjną w praktyce). Natomiast ausytorzy mają dostęp do wszystkich transakcji. W obecnej dobie big data przeskanowanie wszystkich operacji i ich powiązanie ze sobą naprawdę zajmuje chwilę. I wtedy by to wyszło bez dwóch zdań (pracowałem 6 lat w audycie w Big Six jeszcze wtedy to wiem o czym mówię) -zarząd mógłby oszukać jedno półrocze ale nie więcej. W szczególności, że przypadek Getback był jasny – wszyscy na rynku zarzucali im, że kupują portfele zbyt drogo – to musi wzmocnić czujność audytora i spowodować, że ten obszar jest traktowany jako HIGH RISK a wtedy stosuje się zupełnie inne podejście audytowe.

  Reply
  1. 1za50.pl (Post author)

   W pełni się zgadzam, że to powinien być temat dla audytorów. Niemniej badanie sprawozdań dzisiaj tak nie wygląda i obejmuje jedynie mniej lub bardziej wyrywkowe sprawdzenie, czy operacje są ujmowane prawidłowo w księgach. Z tego, co wiem, audytorzy nie badają ani nie kwestionują „biznesowych” praktyk, dopóki te są prawidłowo ujmowane w księgach. Wykorzystanie nowoczesnych metod big data wydaje mi się bardzo dobrym pomysłem (również na biznes;).

   Reply

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Udostępnij
Tweetnij
Udostępnij