Złotówka za 50 groszy.

Analizy spółek z GPW i NewConnect. Blog giełdowy.

IQ 2018 w Radpolu — lepiej, ale bardzo powoli

Po wynikach IQ sytuacja w Radpolu dalej nijaka. Poprawia się sprzedaż i nawet wynik operacyjny, jednak wzrost zapasów i słabe przepływy operacyjne to pytanie, czy zarząd liczył na szybszą poprawę już teraz czy może poziom zamówień na horyzoncie jest duży i przygotowują produkcję (?). Komentarz z prezentacji do wyników przemawia raczej za tym pierwszym. Jak wyglądają wyniki?

Wyniki IQ 2018

Segmenty
Patrząc na wykres warto mieć na uwadze, że w segmencie „pozostałe” zawarte są koszty ogólnego zarządu oraz pozostałe przychody i koszty operacyjne. Jeśli księgowy zysk ze zbycia nieruchomości — 300 tys. zł — wpadł w PPO (pozostałe przychody operacyjne), to po skorygowaniu o tę wartość koszty segmentu „pozostałe” były by nieco większe rok do roku (na wykresie są takie same).


Zapasy i przepływy
Nadzwyczajnie duży jest poziom zapasów — rekordowy od lat. Jak wiadomo I kwartał to dla Radpolu przygotowanie do sezonu (II i IIIQ to około 60% przychodów), jednak gdyby historyczne stany zapasów (lata 2015-2017) były prognozą na sprzedaż w kolejnym kwartale, to Radpol musiałby mieć w II kwartale wzrost sprzedaży na poziomie 20%. Wydaje się, że to zbyt dużo, więc albo rzeczywiście jest sporo zamówień i stąd budowa zapasów, albo „ożywienie” ostatnich kwartałów jest słabsze niż Radpol zakładał i po prostu za dużo wyprodukowali na magazyn. W IVQ 2017 taki wskaźnik też być rekordowo wysoki, ale przychody w IQ 2018 nie poszły tak bardzo do góry. Budowa zapasów obciążyła też przepływy operacyjne — poziom gotówki to już tylko 2,1 mln, więc czas zacząć zarabiać.

Na poziom gotówki w niewielkim stopniu wpłynęła sprzedaż nieruchomości (+681 tys. zł). Rozważana jest też sprzedaż segmentu produkującego prefabrykaty i żerdzie betonowe (powstały po przejęciu Wirbetu), który generuje ok. 20 mln obrotów przy zerowych lub minimalnych marżach.

Otoczenie rynkowe
Z majowej publikacji „Parkietu”:

Czynnikami ryzyka są problemy z zatrudnieniem, duże zatory płatnicze, które mogą się jeszcze zwiększyć w wyniku wprowadzenia regulacji split payment (dotyczy VAT – red.) – twierdzi Kułach. Informuje, że na rynku zaczyna brakować firm realizujących inwestycje, a to może spowodować spadek zamówień na produkty firmy. Zagrożenia wpisane w działalność Radpolu to także zmienność cen surowców i ryzyko walutowe.

Z prezentacji wynikowej:

Dolar po spadkach w zeszłym roku oraz płaskim IQ 2016 drożeje. Drożeją też generalnie tworzywa. Zdaje się, że oba czynniki mogą obniżać marżę w tym roku.


Podsumowanie
Na froncie sprzedażowym sytuacja jakoś tam się poprawia, chociaż połowa biznesu to segment Electro&Tech, który cały czas jest słaby. Chyba trudno prognozować wynik na ten sezon — czas pokaże. Widać już, że odbudowa przychodów jest wolna, a odbudowa marż będzie jeszcze wolniejsza (ostrożne wypowiedzi zarządu). Postrzeganie Radpolu może zmienić sprzedaż dawnego Wirbetu, ale na razie nic na ten temat nie wiadomo. Jest też raczej pewne, że cena sprzedaży tego biznesu będzie dużo niższa niż cena nabycia.

4 Comments

 1. Ugotowany

  Kurs póki co wyznacza nowe minima roczne….

  Reply
  1. 1za50.pl (Post author)

   Myślę, że kurs pokazuje rozczarowanie szybkością, z jaką dzieją się sprawy. Zarząd prawie od roku powtarza w prasowych wypowiedziach obietnice poprawy i że wyniki „wyraźnie lepsze”, natomiast jak widać wszystko dzieje się ślamazarnie. Poziom gotówki po emisjach z połowy 2017 wydawał się super bezpieczny, natomiast teraz już znowu jest blisko niepewnej granicy.

   Reply
 2. stojęzboku

  czyżby zmiana trendu ?

  Reply
 3. CiągleWruchu

  Pojawiły sie wstępne wyniki za 1 półrocze ,

  Reply

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Udostępnij
Tweetnij
Udostępnij