Złotówka za 50 groszy.

Analizy spółek z GPW i NewConnect. Blog giełdowy.

JHM podał świetny wynik roczny, ale kurs… stoi w miejscu.

JHM podał zgodny z moimi oczekiwaniami, świetny wynik roczny. Zysk netto wyniósł 16,8 mln (szacowałem nieco ponad 16 mln), z czego jedynie 1 mln zł pochodzi z przeszacowania wartości nieruchomości (co trzeba odliczyć jako pusty zabieg księgowy). Taki wynik został osiągnięty pomimo spadku zysku netto z wynajmu powierzchni komercyjnych (chociaż przychody i zysk na sprzedaży wzrosty w tym segmencie, co daje lepszą perspektywę na ten rok).

Mile zaskoczyło mnie też podsumowanie inwestycji „w trakcie realizacji”. Wg moich szacunków możliwych do zaksięgowania w 2018 roku może być aż 500 mieszkań (zaksięgowane w przychodach mogą być mieszkania sprzedane w budynkach oddanych do użytkowania. Na wcześniejszym etapie zawierane są umowy deweloperskie, które nie wchodzą do zysku, dopóki obiekt nie będzie miał pozwolenia na użytkowanie i nie zostaną zawarte notarialne umowy przeniesienia własności). Wszystkich lokali „w trakcie realizacji” jest 607:

Na sam koniec roku oddany do użytkowania został też Wodny Park Handlowy, który zwiększył powierzchnię „Marywilskiej” z 68 do 80 tys. m2 GLA. Jego komercjalizacja jest na dobrym poziomie:

Poziom komercjalizacji nowego obiektu Wodnego Parku Handlowego MARYWILSKA 44 na dzień 31.12.2017r osiągnął poziom 88,5%. Spółka planuje zakończyć pełną komercjalizację w I półroczu 2018r.

Licząc na czysto, Wodny Park Handlowy mógłby dołożyć kolejne 1,7 mln do całorocznego zysku netto — jednak w pierwszym roku wartość ta będzie pewnie znacznie niższa m.in. z powodu fit out’ów i innych startowych kosztów. W kolejnych latach obiekt powinien przynosić większy zysk. Z drugiej strony — jest ryzyko przeszacowania w dół wartości „Marywilskiej” (co będzie miało wpływ na wynik netto), m.in. w sytuacji zwiększenia stóp procentowych. Na to jednak na razie się nie zanosi.

Kurs stoi w miejscu
Mimo tak dobrych informacji kurs stoi w miejscu po publikacji wyników. Być może dlatego, że od prawie dwóch miesięcy w arkuszu wisi zlecenie sprzedaży na milion złotych po cenie 2.00 zł, które skutecznie blokuje wszelkie wzrosty. Tak też było w dniu publikacji wyników, mimo zwiększonych obrotów. W tej chwili C/Z(2017) = 8,2 a w perspektywie 2018 może spaść poniżej 8x. JHM nie jest mocno zadłużony, ma portfolio projektów do realizacji po 2018 roku (łącznie ponad 1000 lokali w latach 2018-2020) oraz relatywnie (względem WIG-Nieruchomości) niskie C/WK, dlatego mimo braku korzystnego rozwoju sytuacji pozostawiam spółkę w portfelu do wyników I-IIQ 2018 lub krócej, jeśli sytuacja techniczna się poprawi i umożliwi wyjście z zyskiem (decyzja ta będzie wymagała analizy wielkości sprzedaży w IQ 2018). Trzeba pamiętać również o ryzyku jednego dużego właściciela — 86% JHM jest w posiadaniu giełdowego Mirbudu.

1 Comment

  1. Bankier

    Ciekawe, jak to czasami zlecenia potrafią wpłynąć na kurs akcji.

    Reply

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Udostępnij
Tweetnij
Udostępnij