Złotówka za 50 groszy.

Analizy spółek z GPW i NewConnect. Blog giełdowy.

ZPC Otmuchów — oczekiwanie na efekty restrukturyzacji

Otmuchów jest producentem słodyczy oraz produktów śniadaniowych i zbożowych. W związku z pogarszającymi się od kilku lat wynikami, w listopadzie 2016 spółka ogłosiła nową strategię oraz rozpoczęła restrukturyzację, w tym sprzedaż części majątku. Wyniki 2016 roku obciążyły ogromne odpisy aktualizujące wartość majątku przeznaczonego do sprzedaży (40,9 mln) oraz zapasów (2,1 mln).

W lipcu 2017 udało się sprzedać największe aktywo — spółkę zależną Jedność sp. z o.o. — za 10 mln zł. W sierpniu nabywca zapłacił 8 mln, następne dwie transze (po 1 mln) będą płatne po 12 i 24 miesiącach, czyli w lipcu 2018 i 2019. To oraz inne mniejsze zmiany zaowocowały uproszczoną strukturą, w której obecnie są 3 zakłady produkcyjne:

W wyniku zmian odchudzono też o jedną osobę zarząd, który od września liczy dwóch członków.

Wyniki
Dotychczasowe wyniki w 2017 są słabe:

Pomimo wzrostu przychodów w IIIQ rok do roku, słabsze wyniki zarząd tłumaczy wydłużonym procesem inwestycyjnym w spółce zależnej PWC Odra (brak sprzedaży oraz kary umowne za niedostarczenie produktów) oraz wzrostem cen surowców (cukier, masło, żelatyna). Wynik netto za I-IIIQ 2017 wyniósł -2.334 tys. PLN względem (skorygowanego) -878 tys. PLN w 2016 roku. Po sprzedaży spółki zależnej sytuacja finansowa się poprawiła, ale gotówki jest tyle co było (=niewiele), ponieważ całość poszła na spłatę kredytów.

Szanse na poprawę sytuacji
Od października zniesiono w UE limity dotyczące produkcji i cen cukru. Długo zapowiadana zmiana miała przynieść znaczne spadki cen cukru (podobnie jak to miało miejsce przed laty ze zniesieniem limitów na produkcję mleka).

Do tej pory ceny unijne były wyższe od tych światowych, a teraz będą równały do tych światowych – tłumaczy Olipra z Credit Agricole
Uwzględniając oczekiwane przez nas tendencje na globalnym rynku cukru prognozujemy, że cena cukru w Polsce na koniec 2017 r. wyniesie 1780 zł/t, a na koniec 2018 r. obniży się do 1540 zł/t. To na pewno odczują klienci w swoich portfelach – dodaje Olipra

I rzeczywiście, jak w grudniowym raporcie donosi IERiGŻ:

Na krajowym rynku spadają ceny cukru, a decydują o tym relatywnie niskie ceny cukru białego na świecie oraz duża produkcja w kampanii 2017/2018. W październiku br. ceny zbytu cukru w workach spadły o 14,5% do 1,88 zł/kg. Ceny te były o 26,0% niższe niż przed rokiem.

Jak na razie, spadają ceny zarówno w Unii, jak i na świecie:

Inaczej jednak ma się masło, którego cena jesienią 2017 sięgnęła historycznego zenitu, ale ostatnio silnie spadała. Poza masłem znaczącym składnikiem słodyczy jest mleko w proszku (SMP/WMP), którego ceny są jednak w trendzie spadającym i relatywnie nisko w porównaniu z poprzednimi latami.

Ceny tych surowców mają istotny wpływ na marże, ponieważ słodycze dominują w sprzedaży „Otmuchowa”, a surowce i energia stanowią największą pozycję kosztów operacyjnych.

Planowana emisja
Przed Świętami Bożego Narodzenia zarząd poinformował o planowanej emisji akcji z prawem poboru w 2018 roku. Cel: rozbudowa mocy produkcyjnych. Nie wiadomo jednak, po jakiej cenie i jak duża będzie emisja.

Zakupy insiderów
Obecny zarząd raportował niedawno o zakupie akcji. Prezes i wiceprezes mieli na koniec IIIQ 34 tys. akcji, pod czas gdy na koniec roku 18,7 tys. Na dodatek już po publikacji raportu dokupili w listopadzie i grudniu prawie 21 tys. akcji. Czy widzą już poprawę wyników, której na razie nie widać jeszcze w raportach?

Podsumowanie
Otmuchów wykonał już kluczowe punkty planu restrukturyzacyjnego (sprzedaż spółki zależnej „Jedność”). Pomimo słabych wyników w 2017 roku i dużej presji cenowej na słodycze (jak piszę zarząd „również ze strony ukraińskich producentów”), ceny surowców mogą sprzyjać spółce w kolejnych kwartałach. Otmuchów jest wyceniony ze znacznym dyskontem w stosunku do wartości księgowej (C/WK = 0,34), podczas gdy w „normalnych” latach wartość ta oscylowała wokół 0,8. Pomimo braku wyraźnie widocznych efektów restrukturyzacji, zarząd dokupuje akcje i potroił już swój stan posiadania od początku roku. Znaczny udział w akcjonariacie mają OFE, a ogłoszona emisja jest pewnie już z nimi wstępnie uzgodniona. Pomimo atrakcyjnej wyceny i szansy na poprawę wyników, kluczowe dla oceny sytuacji są parametry planowanej emisji.

2 Comments

  1. Obserwator Spółek

    Dość ryzykowna inwestycja, ale potencjalnie dużo można zarobić. Dobrze widzieć, że spółka zamiast wegetować jest restrukturyzowana. Czy spółka sprzedaje jakieś rozpoznawalne marki?

    Reply
  2. Pingback: Nowa emisja w ZPC Otmuchów bez szału – Złotówka za 50 groszy

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Udostępnij
Tweetnij
Udostępnij