Złotówka za 50 groszy.

Analizy spółek z GPW i NewConnect. Blog giełdowy.

Powody zmiany zaangażowania przez fundusze

Warto pamiętać, że powody zmniejszenia lub zwiększenia zaangażowania przez inwestorów instytucjonalnych bywają często niezwiązane z fundamentami spółek. Zdarza się, że wyjście funduszu podyktowane innymi powodami niż perspektywy spółki i związany z tym spadek kursu są dobrą okazją do zakupu.

Z perspektywy funduszy inwestycyjnych motywacje do zmian zaangażowania w akcjonariacie spółki mogą być bardzo różne. – Z jednej strony mogą to być naturalne reakcje na napływy i odpływy środków z funduszy, które wymuszają zwiększanie lub zmniejszanie pozycji w poszczególnych akcjach. W tym miejscu warto wspomnieć o istotnych regulacjach ustawowych, statutowych i wewnętrznych, które ograniczają swobodę zarządzających i wymuszają decyzje inwestycyjne mimo braku zmian w atrakcyjności inwestycyjnej poszczególnych spółek. Z drugiej strony mamy do czynienia ze zmianami zaangażowania, które podyktowane są motywacjami stricte inwestycyjnymi – wyjaśnia Pułkotycki. Jego zdaniem zmiana perspektyw fundamentalnych, wycena, relatywna atrakcyjność względem innych spółek z branży, płynność czy zmiany w benchmarkach to tylko niektóre czynniki, które mogą wpływać na decyzje zarządzających.

— Grzegorz Pułkotycki, dyrektor inwestycyjny Starfunds („Parkiet” z 30 czerwca 2017)

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Udostępnij
Tweetnij
Udostępnij