Złotówka za 50 groszy.

Analizy spółek z GPW i NewConnect. Blog giełdowy.

Polkap — raport roczny, IQ’17, zmiany w akcjonariacie

Trup z szafy
Długo wyczekiwany trup z szafy w końcu ujrzał światło dzienne:

Zarząd zaproponuje zawiązanie rezerw w łącznej wysokości 12.561 tys. zł , w tym w ciężar wyniku lat ubiegłych kwotę 10.819 tys. zł , a pozostałą kwotę rezerw w wysokości 1.742 tys. zł w ciężar wyniku roku 2016. Spółka jest w trakcie egzekwowania należności objętych rezerwami. Podejmie również próbę odzyskania środków przeznaczonych na inwestycje oraz utraconych w wyniku niegospodarności poprzedniego Zarządu.

źródło: raport bieżący 11/2017

Ze sprawozdania zarządu:

W ocenie obecnego zarządu wysokie odpisy na rezerwy to w znacznym stopniu efekt niegospodarności poprzedniego zarządu. Aktualnie trwa dochodzenie wyrządzonych szkód na drodze sądowej. Zarząd podjął również decyzję o nie tworzeniu rezerw na sprawy sądowe, ponieważ nie uznaje roszczeń, będących przedmiotem tych postępowań.

Nieco rozszerzony komentarz z opinii biegłego rewidenta:

Zwracamy uwagę, że Spółka w 2016 roku dokonała odpisów aktualizujących wartość aktywów, m.in. na wartość nakładów inwestycyjnych tj. zaliczki na środki trwałe oraz inwestycje długoterminowe na łączną wartość 7,02 mln zł oraz na należności wątpliwe do odzyskania w kwocie 3,78 mln zł. (…) jak również dokonała odpisu aktualizującego w koszty w roku 2016 wartość inwestycji krótkoterminowych w kwocie 1,9 mln zł w związku z różnicami inwentaryzacyjnymi.

Ponadto warto zwrócić uwagę na zdanie:

Nie obserwowaliśmy spisu z natury zapasów na dzień 31.12.2016 roku, których wartość wynosi 7.992,1 zł tj. około 18% sumy bilansowej. Stosowany przez Spółkę sposób ewidencji zapasów nie umożliwia nam potwierdzenia stanu ilościowego zapasów (w tym rozliczenia produkcji w toku) na dzień bilansowy za pomocą innych procedur aniżeli spis z natury.

A także:

Jednocześnie informujemy, iż Spółka jest stroną postępowań sądowych (w przeważającej części z tytułu roszczeń pozabilansowych), w związku którymi podjęła stosowne przeciwdziałania. Obecnie trwa postępowanie procesowe, a ostatecznego rozstrzygnięcia i skutków sporu nie da się ocenić. W związku z tym nie utworzono rezerwy na pokrycie ewentualnych zobowiązań, które mogą powstać w razie niekorzystnego dla Spółki wyroku sądowego.

Spadki wywołane trupem z szafy zostały natomiast zatrzymane w części przez p.M.Sobieskiego, który poinformował później o nabyciu 25 maja 31.370 akcji.

Wyniki IQ 2017
Wyniki za pierwszy kwartał nie są dobre. Sprzedaż produktów spadła o 11,5% (nie licząc zmiany stanu produktów), wzrosły natomiast mocno należności (do rekordowego poziomu 10.744 tys. zł). W efekcie przepływy operacyjne za IQ wyniosły -895 tys. zł. W II kwartale rozpoczyna się sezon i wyniki II oraz III kwartału ujawnią czy pozycja sprzedażowa spółki ucierpiała wskutek wszystkich innych wydarzeń od czasu przejęcia przez nowego akcjonariusza.

Wysokie odpisy/rezerwy w praktyce zniwelowały cały margines bezpieczeństwa, o którym pisałem wcześniej. Jednak duża część takiego scenariusza była już w cenie akcji — ostatnie spadki to tylko około 15%. Niewiele jak na zniknięcie prawie połowy kapitałów spółki i niezbyt dobry kwartał.

Zmiany w akcjonariacie
Na koniec roku Synergia Finanse SA miała 447.799 akcji (9,88%), podczas gdy w raporcie bieżącym z 9 maja 2017 spółka poinformowała o zejściu poniżej 5% przez Synergia Finanse SA do 212.021 akcji. Co teoretycznie oznacza, że wolumen obrotu styczeń-marzec, który wyniósł 382.799 sztuk, został w głównej mierze po stronie sprzedaży wygenerowany przez Synergię, która sprzedała 237.778 akcji (62% obrotu?).

4 Comments

 1. Ben

  Jak oceniasz wyniki II kwartału? Przychody wyglądają kiepsko, ale zysk jest i chyba ryzyko tego, iż spółka popadnie w tarapaty oddala się.

  Reply
  1. 1za50.pl (Post author)

   Przychody słabo, przepływy dalej mizerne (chociaż pierwszy kwartał, że coś się pojawiło w operacyjnych — pytanie, na ile PPO na to wpłynęły). Problemem dalej jest płynność, w bilansie na koniec IQ było 3,8 mln zł, na koniec IIQ jest 1 mln (swoją drogą nie rozumiem, dlaczego jeśli na koniec IQ było 3,8 mln, to na początek okresu pokazują teraz 360 tys. zł — coś tam jest nie tak). W moim odczuciu ten cały rok upłynie pod znakiem „walki o przetrwanie” i dopiero w kolejnym sezonie coś może się wydarzyć. Patrząc na gotówkę i przepływy to może być jeszcze potrzeba dodatkowego finansowania — w zależności jak potoczy się rolowanie długu (zdaje się za kilka miesięcy). No i pytanie też skąd te 900 tys. wpływu z działalności finansowej w spółce handlowej. Obrót zamarł, bo wszyscy sprzedający już sprzedali — to na pewno plus:)

   Reply
   1. Ben

    Dzięki.

    Reply
 2. Ben

  W raporcie zarząd raczej umiarkowanie pozytywnie zapatruje się na przyszłość.

  Reply

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Udostępnij
Tweetnij
Udostępnij