Złotówka za 50 groszy.

Analizy spółek z GPW i NewConnect. Blog giełdowy.

Herkules (HRS)

W lutym 2017 Herkules zmodyfikował program skupu akcji własnych w celu umorzenia — maksymalnie do 11% akcji za nie więcej niż 23,9 mln zł i za cenę nie wyższą niż 5 zł/akcję (do końca 2017 roku). Do teraz skupił 618 tys. akcji (1,42%). Od momentu ogłoszenia skupu kurs wzrósł już około 30%. Co ciekawe, Herkules ogłosił też potencjalną dywidendę za 2016 rok w wysokości 0,13 zł/akcję (stopa 3,17%).

W kwietniu OFE NN poinformowało o przekroczeniu 10% w kapitale, a według Stooq zaangażowanie zwiększyły też TFI BPH i TFI Altus w stopniu większym niż pod koniec roku zmniejszały inne fundusze.

Podstawowy biznes i przejęcie PGMB Budopol S.A.
Podstawowy biznes Herkulesa jest prosty i bezpośrednio uzależniony od koniunktury w budownictwie (mieszkaniowym, komercyjnym, infrastrukturalnym). Ciekawe jest natomiast przejęcie w dobrym momencie spółki PGMB Budopol S.A. (konsolidowana od 2016 roku) za cenę 9,8 mln zł, której aktywa wyceniono na 26,4 mln zł. Budopol był w kłopotach finansowych, jednak w 2016 udało się Herkulesowi przeprowadzić udaną restrukturyzacją, włączając w to znaczną wartościowo sprzedaż zbędnego majątku za 6,7 mln zł i przywrócenie rentowności na podstawowym biznesie (wynajem żurawi wieżowych). Co chyba najistotniejsze, w wyniku przejęcia baza żurawi Herkulesa wzrosła z 200 do 270 maszyn. Przewidywania zarządu Herkulesa co do tej transakcji okazały się bardzo trafne (artykuł Pulsu Biznesu z lipca 2015 roku)

„Żółcik jest przekonany, że przejęcie większościowego pakietu w Budopolu pozwoli Herkulesowi na rozszerzenie działalności na rynku żurawi wieżowych i zwiększy park dźwigów na wynajem z 200 do 270. „Nasza ocena potencjału przychodowego i zyskowności Budopolu to 20 mln zł przychodów rocznie. Przy dobrym zarządzaniu i restrukturyzacji związanej z aktywami to ok. 2 mln zł zysku netto rocznie”

17-05-06 Herkules wyniki Budopolu

Transakcja spowodowała podwyższenie wyniku za 2015 rok (+16 mln zł pozostałych przychodów operacyjnych ze względu na ujemną wartość firmy przejmowanej) oraz poprawiła słabszy 2016 rok (6,7 mln zł pozostałych przychodów operacyjnych ze zbycia majątku Budopolu).

Wartość spółek zależnych
W grupie są też spółki, które nie generują żadnej gotówki (Gastel Hotele sp. z o.o.), mają fundamentalne problemy (Viatron SA) lub przejściowe trudności rynkowe (Gastel Prefabrykacja SA). Rynek dla Viatronu, z powodu aktualnie obowiązujących przepisów dotyczących wsparcia energetyki wiatrowej w Polsce, zniknął kompletnie i spółka próbuje swoich sił w Wielkiej Brytanii i Szwecji. Trudno powiedzieć, jakie są szanse na tych rynkach (w najlepszym dla siebie roku w PL spółka miała ok. 4 mln zł zysku). Gastel Hotele jest zamrożonym projektem w Krynicy Zdroju, którego może przynieść wartość nie wcześniej niż w 2018/2019 roku (spółka na razie nie informowała o wznowieniu tego projektu), ale wartość bilansowa tego majątku nie jest duża.

17-05-06 Herkules hotele

Historyczne wyniki spółek zależnych:
17-05-06 Herkules spółki zależne

Rynek
Deweloperzy mieszkaniowi są od 2-3 lat w doskonałej kondycji i zapowiadają dobry 2017 rok. Sceptycy mówią o pogorszeniu koniunktury po dwóch latach rekordów sprzedażowych w branży. Taki scenariusz będzie miał duży wpływ na Herkulesa szczególnie, że żurawie wykorzystywane są w początkowej fazie inwestycji. Przeciwnie ma się ogólne budownictwo, gdzie oczekiwana jest poprawa po słabym 2016 roku. Wg Budimeksu (2 największy klient Herkulesa):

„Spodziewamy się, że kolejne kwartały przyniosą przyspieszenie dynamiki sprzedaży w części budowlanej grupy, głównie ze względu na zakończenie prac projektowych i wejście w fazę budowlaną niektórych kontraktów realizowanych systemie +projektuj i buduj+” – powiedział cytowany w komunikacie, prezes Budimeksu Dariusz Blocher.
Sprzedaż w segmencie budowlanym grupy Budimex w I kw. 2017 roku wzrosła o 6,5 proc. w stosunku do analogicznego okresu roku poprzedniego, osiągając poziom 991 mln zł. W tym samym czasie produkcja budowlano-montażowa wzrosła o 4,3 proc. — źródło

Margines bezpieczeństwa i potencjał
Herkules jest wyceniany na 178 mln zł przy C/WK = 0,78. Majątek spółki dość szybko się starzeje i wymaga okresowych inwestycji, jednak przejęcie PGMB Budopol skokowo zwiększyło bazę sprzętową Herkulesa relatywnie niewielkim kosztem. Skup akcji poniżej 5 zł może być bezpiecznikiem jeśli chodzi o spadek kursu. Słabe wyniki Viatron i Gastel Prefabrykacja są już w cenie, a rynek żurawi powinien się poprawić w 2017 roku z ewentualnym ryzykiem w sektorze deweloperskim w 2018 roku. Zwroty z kapitału (ROE) są dalej niezbyt atrakcyjne, ale z powolną tendencją rosnącą po fatalnych latach 2010-2013. Wydaje się, że Herkules jest sensownie wyceniony na ten moment, chociaż jest potencjał na zwiększenie skali działania z uwagi na oczekiwaną ogólną poprawę w budownictwie oraz bardzo dobrą akwizycję Budopolu, która zwiększa moce przerobowe Herkulesa. Analitycy powiedzieli by też pewnie, że baza 2016 jest relatywnie niska. Czy na to liczą fundusze zwiększające zaangażowanie?:)

Leave a Comment

Twój adres email nie zostanie opublikowany.

Udostępnij
Tweetnij
Udostępnij