Złotówka za 50 groszy.

Poszukiwanie okazji inwestycyjnych na GPW, NewConnect i na rynku prywatnym.
Przeczytaj więcej
Inwestowanie w wartość (ang. value investing) oparte o analizę fundamentalną i inspirowane szkołą Grahama-Dodda oraz metodami jej zwolenników: Seth Klarman, Warren Buffett, Philip Fisher, Mohnish Pabrai, Joel Greenblatt. Inwestowanie na giełdzie w akcje, obligacje i inne instrumenty, ale także poza nią — w nieruchomości. Poszukiwanie okazji inwestycyjnych. Odpowiedź na pytanie: jak oszczędzać pieniądze?

Polwax — niekorzystne informacje

W marciu Polwax zaskoczył informacją, że nakłady inwestycyjne na projekt Future wzrosły do 159,9 mln zł z planowanych wcześniej 123,6 mln (wzrost o prawie 30%). W efekcie w kwietniu zarząd zarekomendował niewypłacanie dywidendy za 2016 rok.

Zrealizował się negatywny scenariusz, o którym pisałem wcześniej. Poza możliwymi słabszymi wynikami za 2017 rok (prezes informował m.in. o trudnych, niesatysfakcjonujących wynikach negocjacji kontraktu z Biedronką) zostało niewiele negatywnych informacji, jakie mogą zaskoczyć. Po spadkach, kurs ustabilizował się powyżej 15 zł, z lekko osuwającą się tendencją. Czy druga połowa roku to czas na inwestycję w Polwax?